آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۹۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ا آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ا آبان ۱۴۰۲