آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۵,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۵,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۵,۱۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۱ آبان ۱۴۰۲