آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۱۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳۶۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۵۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۳ آبان ۱۴۰۲