آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۶,۰۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۴۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲