آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۰۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲