آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۴,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۴,۰۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲