آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۸,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۱,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲