آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۸,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۰,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۸,۸۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۹ بهمن ۱۴۰۲