آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۸,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۸,۸۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۸ بهمن ۱۴۰۲