آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۶,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۷ بهمن ۱۴۰۲