آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۷,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۹۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۴۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۷,۰۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۹۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۴ بهمن ۱۴۰۲