آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۹۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۴,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۳,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۹۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۳ بهمن ۱۴۰۲