آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۱۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۰,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۳۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۱۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۱۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲ بهمن ۱۴۰۲