آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۴,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۵,۱۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳