آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۱۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۷,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۱۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲