آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۱۵,۰۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۶,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۱۵,۰۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲