آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۱۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۹,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۰,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۱۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۳ اسفند ۱۴۰۲