آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۹ آبان ۱۴۰۲