آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۸,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۸ آبان ۱۴۰۲