آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲ آذر ۱۴۰۲