آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲