آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۴۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۹ دی ۱۴۰۲