آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۸,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۸ دی ۱۴۰۲