آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۷,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۷,۱۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۰ دی ۱۴۰۲