آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۷۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۹ دی ۱۴۰۲