آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۹,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۵,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۲۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۷ دی ۱۴۰۲