آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۹,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۵,۴۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۶ دی ۱۴۰۲