آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۰,۰۴۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۰,۰۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۵ دی ۱۴۰۲