آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵۷۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۲ دی ۱۴۰۲