آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۱۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۰,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۴,۱۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۱۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۲۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۱ دی ۱۴۰۲