آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۴۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۲۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۷,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۴۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۲۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲