آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۰,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۸,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۰,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳۹۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲