آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۶۶,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۴۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۶۶,۰۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۴۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲