آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۹۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۰,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۰,۵۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۹۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳