آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۹۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۶۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۹۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۸۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۴۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۵۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳