آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۵۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۴۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۱۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۷۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۱۰۶,۰۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۴۰,۴۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۵۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۴۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳