آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۶۰,۳۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۸۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳