آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۹۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۸۵,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۹۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳