آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۲۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۹,۳۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۹,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۴,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۴۲۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۱۱ تیر ۱۴۰۳