آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۸۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۷ تیر ۱۴۰۳