آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۶,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۲۰,۰۰۰ ریال کاهشش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۶ تیر ۱۴۰۳