آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۹۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۴ تیر ۱۴۰۳