آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۴۰۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۷۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه:۶۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۴۰۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۴۰۲,۵۴۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۷۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

لینک مطلب: قیمت سکه ۳ تیر ۱۴۰۳