آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۸۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۴,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۵,۵۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۰,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۳,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۸۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳