آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۷۰,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۴۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۶۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۵۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۷۰,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۴۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲