آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۷۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۵۲,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۷۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۸۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲