آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۷۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۵۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۰,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۶,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۳۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۷۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۵۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲