آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۸۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۵,۶۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۸۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۹۰,۰۷۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۶ فروردین ۱۴۰۳