آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۸۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸,۱۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۸۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۸۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۵ فروردین ۱۴۰۳