آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۸۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۶۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۸۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۶۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۸ فروردین ۱۴۰۳